OM BOLAGET

BOLAGSFAKTA

Nelab Invest AB är moderbolaget till en privatägd koncern med 75-årig företagshistoria. Totalt arbetar bolagen i koncernen inom 10 affärsområden, har fler än 200 anställda och omsätter ca 400 mkr. Bolagen har hög kreditvärdighet och är lönsamma.

Nelab Invest AB ska förvalta och utveckla de befintliga innehaven men även aktivt leta nya nya affärsmöjligheter.

SE FILMEN OM OSS

STYRELSE

Verkställande direktör:
Jimmie Wiklund, ägare

Styrelse:
Jimmie Wiklund
Marcus Isaksson
Thomas Vasen

Tillsyn:
Mikael Boström, Money redovisning
Helena Nordlund, extern firmatecknare